Warsztaty motywacyjne

Jest to spotkanie stacjonarne w formie warsztatów. Podczas 2h 30min wykonujemy szereg ćwiczeń coachingowych do omówionego wcześniej celu spotkania. Analizujemy wyniki ćwiczeń, planujemy postępy oraz zadania na najbliższy czas. Pracujemy na firmowym skoroszycie po to, abyś miał/miała bazę, do której w każdej chwili możesz wrócić. Możliwy są warsztaty grupowe – do 15 osób.